vanhienblog.com

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. K

    SmartPhone Mu Origin Private [Mobile] CNG

    Như tiêu đề chơi một mình chán quá nên rủ thêm anh em vào chơi hiện cũng có 1 ít game thủ việt do server vừa open 6tiếng trước..... 1 ít thông tin server: Exp nó k ghi nhung len chuyển sinh 5 rất nhanh Drop k ghi nhưng trong các pb dc tăng tỉ lệ drop item dac biệt boss...
Top Dưới