kệ sắt công nghiệp

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. L

    Ưu điểm của giá kệ để hàng

    Quy trình sản xuất sản phẩm kệ sắt trải qua 10 bước: Tẩy rửa 1--> Tẩy rửa hóa chất--> Định hình Phốt Phát--> Tẩy rửa lần 2--> Sấy khô--> Xử lí oxi hóa bề mặt hoạt động--> Tẩy rửa lần 3--> Sấy khô trong nhiệt độ 1800độ C--> Phun sơn tự động--> Sây khô --> Đóng gói. - Các tầng đợt đỡ hàng...
Top Dưới