cồn gel

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. S

    Chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô và cồn gel

    Kinh doanh và sản xuất cồn khô, cồn gel (cồn dẻo) là một cơ hội mới cho nhiều người muốn làm mà có ít vốn. 1. Cồn Khô Cồn khô sản xuất ra khi đốt không khói, không cay mắt. Chất lượng cục cồn tốt (cục cồn cứng dễ vận chuyển, ít bay hơi, để được lâu không chảy nước). Chi phí để sản xuất ra 1...
Top Dưới